GBS International Laser Cladding

Laser Cladding

HVOF Spuiten
Een preciezer alternatief nodig? Met een perfecte metallische verbinding

HVOF Spuiten:

HVOF opspuiten heeft nadelen, die wij door middel van de lasercladtechniek kunnen voorkomen. Benieuwd naar onze oplossing?

HVOF Spuiten

Het proces onderscheidt zich principieel van andere thermische spuitprocessen doordat de poederdeeltjes met zeer hoge snelheid en een lage temperatuur naar het werkstuk worden getransporteerd. Het vormt een deklaag, bijvoorbeeld een stellite coating, op het substraat met een hoge dichtheid en een bijzonder hoge hechtingswaarde.

Lasercladding als alternatief voor HVOF spuiten

In de gas/zuurstofvlam met een temperatuur van circa 3.000 °C worden materialen, bijvoorbeeld wolframcarbiden, met een snelheid van meer dan 1.000 m/sec op het werkstuk 'afgeschoten'. Een snelheid die ca. vier tot vijf keer hoger is dan bij het traditionele vlamspuiten. Met HVOF spuiten kunnen bijzonder dichte en homogene deklagen worden gevormd met hoge hechtingswaarde, geringe inwendige spanningen en hoge hechtsterkte.

Ons alternatief voor HVOF Spuiten: LASERCLADDEN!

De nadelen van HVOF spuiten zijn voornamelijk de oppervlakte behandeling die altijd vooraf nodig is, en dat er geen metallische verbinding tussen de toevoeging en het substraat is. Daarnaast is de techniek niet zo precies in te stellen als met een laser.

Lasercladding kan in veel gevallen een beter alternatief zijn voor uw werkstuk.

Lasercladden is een oplastechniek waar door middel van een hoogvermogen laser een dunne laag van het basismateriaal wordt gesmolten. Tegelijkertijd wordt een metaalpoeder aangebracht op het gesmolten werkstukoppervlak. Het opgespoten poeder smelt en verbindt zich samen met het basismateriaal en zo ontstaat de metallische verbinding van de twee componenten. Deze techniek heeft een veel hogere bewerkingssnelheid van de werkstukken dan vergelijkbare oppervlaktebewerking.

De warmte-inbreng die bij deze bewerking plaatsvindt is minimaal, dit is volledig toe te schrijven aan de zeer beperkte diepte van de laserstraal tijdens het cladden. Hierdoor is de laserclad techniek uitermate geschikt voor werkstukken met een lage warmte-inbreng. Het toevoegmateriaal in de vorm van een poeder is afhankelijk van het eindgebruik van het metaalwerkstuk. Wij adviseren u hierin graag om tot de beste oplossing te komen voor de revisie of preventieve bewerking van uw werkstuk.